Aktuellt

Riktlinjer när det gäller Coronaviruset

Klippans Trafikskola AB följer utvecklingen när det gäller Coronavirusets spridning. Vi tar det som händer på stort allvar. Som försiktighetsåtgärder för att bidra till att förhindra smittspridning har vi beslutat om följande åtgärder:

Allmänt:

  • Vi tar inte i hand och undviker i största mån fysisk kontakt. Vi hjälps åt att hålla avstånd till varandra.
  • Vi uppmanar alla som kommer in på trafikskolan att sprita händerna, handsprit finns på receptionsdisken vid entrén. Vistas man inne i lokalen under längre tid så ska händerna tvättas ofta.
  • Lärare, elever eller andra som kan vistas på trafikskolan och som uppvisar symtom eller som har testat positivt för Coronaviruset bör naturligtvis stanna hemma.

Lektioner i bilen:

  • Rengöring av miljön kring förarplatsen och de reglage som används kommer att företas inför varje ny lektion.
  • Vi begränsar antalet personer i bilen till max 3 st.
  • Alkotest ska tills vidare inte användas för att minska risken för smittspridning.
  • Munskydd ska användas av lärare och elev om minst 1 person i bilen anser så.

Teorilektioner/Risk 1-utbildning/Introduktionskurs för handledare:

  • Dessa kurser fortsätter vi att hålla, men vi har begränsat antalet deltagare i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation, som kan ändras allt eftersom, för att undvika att man tvingas sitta för nära varandra.

Nya instruktioner kan komma, beroende på hur det utvecklar sig med Coronavirusets spridning, så vänligen fortsätt håll utkik på vår Facebook- och hemsida om detta. Alla är också välkomna att kontakta oss på telefon om det finns någon fråga i samband med detta.

Per Gustafsson

Trafikskolechef