Aktuellt

Riktlinjer när det gäller Coronaviruset

Klippans Trafikskola AB följer utvecklingen när det gäller Coronavirusets spridning. Vi tar det som händer på stort allvar. Som försiktighetsåtgärder för att bidra till att förhindra smittspridning har vi beslutat om följande åtgärder:

Allmänt:

  • Vi tar inte i hand och undviker i största mån fysisk kontakt. Vi hjälps åt att hålla avstånd till varandra.
  • Vi uppmanar alla som vistas på trafikskolan att tvätta eller sprita händerna i samband med att man kommer in på trafikskolan.
  • Lärare och elever som uppvisar symtom eller som rent av har testat positivt för Coronaviruset bör naturligtvis följa de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten och stanna hemma.

Lektioner i bilen:

  • Rengöring av miljön kring förarplatsen och de reglage som används kommer att företas efter varje lektion.
  • Vi begränsar antalet personer i bilen till max 3 st.
  • Alkotest ska tills vidare inte användas för att minska risken för smittspridning.

Teorilektioner/Risk 1-utbildning/Introduktionskurs för handledare:

  • Dessa kurser fortsätter vi att hålla, men vi har begränsat antalet deltagare för att undvika att man tvingas sitta för nära varandra.

Nya instruktioner kan komma, beroende på hur det utvecklar sig med Coronavirusets spridning, så vänligen fortsätt håll utkik på vår Facebook- och hemsida om detta. Alla är också välkomna att kontakta oss på telefon om det finns någon fråga i samband med detta.

Per Gustafsson

Trafikskolechef