Aktuellt

Riktlinjer när det gäller Coronaviruset

Klippans Trafikskola AB följer utvecklingen när det gäller Coronavirusets spridning. Vi tar det som händer på stort allvar. De försiktighetsåtgärder som vi vidtagit under en lång tid, har vi nu lättat på i samband med att restriktioner från myndigheterna har upphört. Men vi fortsätter att vara försiktiga och undviker onödig närhet. Vi respekterar också de av våra kunder som önskar att vi ska använda munskydd.